:: ECONOMY :: КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

 
20.02.2013 10:44
Автор: Кравчук Наталія Валеріївна, аспірант Львівського національного університету ім. Івана Франка
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
У період зростання ризиків «другої хвилі» світової фінансової кризи та посилення світової конкуренції особливого значення для України набуває питання розвитку привабливих галузевих кластерів, підвищення рівня конкурентоспроможності економіки, налагодження господарських зв’язків між регіонами, стимулювання співробітництва регіонів у межах країни. На основі проведеного детального аналізу потенційних пріоритетних кластерів нашої держави можна виділити один із ключових кластерів, що в короткій перспективі сприятиме економічному зростанню України – це кластер Туризму.
На сьогоднішній день, державна влада на декларативному рівні визначила туристичну галузь – як одну із пріоритетних галузей країни. Проте, в процесі формування та реалізації національних маркетингових стратегій вона розглядає туризм як сферу, в якій функціонують окремі суб’єкти господарювання без поєднання їх у цілісну систему. На нашу думку, одним з найбільш ефективних засобів підвищення результативності таких стратегій та активізації розвитку галузі туризму є застосування кластерного підходу організації діяльності, який дозволяє об’єднати у межах кластерів ресурси та компетенції, недоступні для окремих турпідприємств. Як свідчить зарубіжний досвід, механізми кластерної політики активно використовуються багатьма розвиненими країнами світу. Так, кластерна політика є важливою складовою національних маркетингових стратегій розвитку Німеччини, Данії, Норвегії та Фінляндії [1]. Згідно з дослідженнями датських експертів, компанії, які стають учасниками кластерів, мають вчетверо більше можливостей підвищити розвиток галузей в яких вони функціонують, ніж ті, що розвиваються поза межами мережевих об’єднань, таким чином відіграючи роль точок економічного зростання в країні [2].
На нашу думку, ключовими перевагами реалізації кластерної політики як складової національної маркетингової стратегії розвитку туризму в Україні є:
– зростання економічної активності туристичних підприємств завдяки розвитку кооперації між державним та приватним секторами, залученню висококваліфікованих кадрів через розширення зовнішніх зв’язків підприємств, розвитку аутсорсингу та зростанню інвестиційної привабливості підприємств-членів мережевих структур [3];
– структурна перебудова туристичного сектору, активізація розвитку малого підприємництва, створення додаткових робочих місць;
– швидке поширення цінного досвіду;
– активізація інноваційної діяльності в туристичній сфері України [4];
– усунення диспропорцій у соціально-економічному розвитку туристичних регіонів України та розвиток міжрегіональних зв’язків через забезпечення державної підтримки в процесі створення та розвитку регіональних та міжрегіональних кластерів у туристичній галузі, які мають найвищий потенціал [3];
– створення позитивного туристичного іміджу України;
– організація підготовки та перепідготовки кадрів з організації та ведення туристичного, готельного, ресторанного бізнесу [4];
– покращення стану об'єктів туристичної інфраструктури, вжиття заходів щодо реконструкції та збереження пам'яток культури, створення інформаційної бази регіонів України з визначенням можливих туристичних маршрутів, місць відпочинку, транспортної системи тощо.
Однією з найважливіших передумов розвитку туристичного кластеру в рамках національної маркетингової стратегії є державна підтримка, яка полягає у наступному[2]:
– розроблення та затвердження законодавчої та нормативно-правової бази;
– розроблення ефективних механізмів взаємодії туристичних підприємств, науково-дослідних, освітніх організацій та органів державної влади, у т. ч. через систему електронного урядування та створення онлайн-послуг;
– сприяння розвитку туристичної інфраструктури, створення або призначення організацій, відповідальних за реалізацію кластерної політики держави;
– здійснення досліджень перспектив розвитку кластерів та розроблення на їхній основі кластерних програм та систем оцінювання результатів функціонування кластерів.
Підводячи підсумки проведеного аналізу важливості кластерної політики в рамках формування національних маркетингових стратегій в галузі туризму, ми можемо констатувати, що на даний момент в Україні залишається незатвердженою розроблена центральними органами державної влади нормативно-правова база формування засад державної кластерної політики. Проте, розвиток кластерів в тому числі і туристичного стає одним з пріоритетів економічної політики у регіонах України. Також слід відмітити, що спільними зусиллями облдержадміністрацій, бізнесу та неурядових організацій розпочалася реалізація кластерних ініціатив в декількох туристичних регіонах України.

Список використаних джерел:
1. Innovation Union Scoreboard. European Commission [Електронний ресурс] –  2011. – Режим доступу:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf
2. T. Alslev Christensen, G. zu Kocker, T. Lammer-Gamp, M. Thomsen, K. Olesen Cluster and Network Policy Programmes in Europe [Електронний ресурс] – 2011. – Режим доступу: http://files.conferencemanager.dk/medialibrary
3. Аналітична записка щодо державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів у промисловості України [Електронний ресурс] /А.В. Шевченко. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1069/#_ftn4
4. Кластерна модель розвитку туризму як інноваційний механізм використання наявних ресурсів та об'єднання зусиль для розв'язання проблем регіону. [Електронний ресурс] / Л.Н. Федорець,  – 2011. – Режим доступу: http://www. municipal.gov.ua/878.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ
21.02.2013 16:09
МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ
18.02.2013 14:46
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ М.ОДЕСИ
18.02.2013 14:43
КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕРНЕТ
18.02.2013 14:32
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
07.02.2013 13:21
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
06.02.2013 14:12
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ
06.02.2013 13:32
АРМ МЕНЕДЖЕРА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
06.02.2013 12:41
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ
06.02.2013 12:12
ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
06.02.2013 11:58
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.295 сек. / Mysql: 763 (0.256 сек.)