:: ECONOMY :: АРМ МЕНЕДЖЕРА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ :: ECONOMY :: АРМ МЕНЕДЖЕРА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
:: ECONOMY :: АРМ МЕНЕДЖЕРА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АРМ МЕНЕДЖЕРА ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 
06.02.2013 12:41
Автор: Карімов Геннадій Іванович, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент організацій і адміністрування» Дніпродзержинського державного технічного університету; Огурцова Ольга Юріївна, студентка спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» Дніпродзержинського державного технічного університету
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автоматизоване робоче місце (АРМ) є робочим місцем персоналу автоматизованої системи управління, обладнане засобами, що забезпечують участь людини в реалізації функцій управління. Стосовно вимог систем організаційного управління автоматизоване робоче місце (АРМ) можна визначити як комплекс інформаційних ресурсів, програмно-технічних і організаційно-технологічних засобів індивідуального або колективного користування, об’єднаних для виконання певних функцій професійного працівника управління [1,ст.162].
Для забезпечення ефективного функціонування АРМ необхідно забезпечити три складові, такі як: програмно-технічні засоби, інформаційна база, організаційна структура.
Інформаційне забезпечення АРМ передбачає організацію його інформаційної бази, регламентує інформаційні зв'язки і передбачає склад і вміст всієї системи інформаційного відображення. Рішення про інформаційне наповнення АРМ може бути прийняте лише на основі попереднього визначення кола користувачів і з'ясування суті вирішуваних завдань.
Для вирішення завдань управління на підприємстві формуються відповідні бази даних (БД): зовнішні (нормативно-законодавча, підприємства – конкуренти, галузеві наукові організації, ринки збуту продукції, макроекономічні показники національної економіки, підприємства-підрядники, організації та фахівці з експертизи інноваційних проектів, вищі навчальні заклади та інші наукові організації, регіональні торгово-промислові палати, галузеві показники економічної ефективності та інші) та внутрішні (загальні відомості про організацію, інформація про фінансово-економічну діяльність, кадрова політика і система підвищення кваліфікації, форми звітності, внутрішня нормативна документація, власні науково-дослідні роботи, контракти, техніко-технологічне забезпечення процесів управління, документообіг, міжнародні зв’язки та інші) [2, ст. 111].
На рисунку 1 наведено структуру АРМ управління промисловим підприємством з точки зору координації процесів управління підприємством в загальній схемі автоматизованих робочих місць управлінської служби підприємства на основі потужної інформаційної бази, яка постійно оновлюється відповідними відділами.
Інформаційна система, яка здійснює процес підтримки прийняття рішень менеджерами, повинна забезпечити реалізацію цілей їх діяльності. Однією з найбільш поширених форм реалізації є система взаємопов'язаних та взаємодіючих АРМ, в тому числі керівника та підлеглого. Керівнику потрібна узагальнена, достовірна і повна інформація, яка дає можливість приймати правильні рішення, а також засоби аналізу і планування різних сфер діяльності господарського суб'єкта.
Викладений  вище  підхід  до  формування  обліково-інформаційної  структури засобів менеджменту поєднує науково  обґрунтовані методи  обліку  і програмного забезпечення з метою ефективного і оперативного обґрунтування управлінських рішень. Для ефективного інформаційного забезпечення АРМ необхідно керуватися методичною єдністю проектування інформаційної системи, забезпеченням сумісності її елементів, уніфікацією і структуризацією форм обміну інформацією, інтеграцією обробки даних. Реалізація пропозиції зі створення нової структури АРМ для управління промисловими підприємствами і використання запропонованої комплексної методику аналізу і контролю фінансових  ресурсів  полегшить роботу менеджерів усіх керівних ланок структури підприємства.Рис. 1. Структура організаційної структури АРМ управління промисловим підприємством, що пропонується

Таким чином, запропоновані підходи до створення інформаційної комп’ютерної системи управління підприємством на базі використання комплексу взаємопов’язаних АРМ, які визначають розташування АРМ окремих фахівців, тобто відповідних робочих місць управлінців підприємства в умовах створення загальної управлінської інформаційної системи. 

Список використаних джерел:
1. Скороходов В. А. Автоматизоване робоче місце менеджера: Навчальний посібник. / В. А. Скороходов, І. М. Худякова - К.: Видавничий дім Професіонал, 2008. - 416 с.
2. Зиновьев Ф.В. Управленческое консультирование: Монография. / Ф.В. Зиновьев, Н.И. Лобанов, В.Н.Тебенко – С.: Таврия, 2000. – 154 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ
21.02.2013 16:09
КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
20.02.2013 10:44
МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ
18.02.2013 14:46
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ М.ОДЕСИ
18.02.2013 14:43
КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕРНЕТ
18.02.2013 14:32
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
07.02.2013 13:21
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
06.02.2013 14:12
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ
06.02.2013 13:32
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ
06.02.2013 12:12
ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
06.02.2013 11:58
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.269 сек. / Mysql: 774 (0.232 сек.)