:: ECONOMY :: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА    :: ECONOMY :: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 
15.04.2011 10:44
Автор: Тимощук Марта Павлівна, аспірант Одеського національного політехнічного університету
[Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці]
Результатом інноваційної діяльності сучасного підприємства є втілення в життя численних наукових досліджень та розробок, виробництво принципово нових конкурентоспроможних товарів, послуг, техніки та технологій. Інновації представляють собою реалізацію нових ідей та методологічних знань у вигляді відкриттів, винаходів і науково-технічних розробок [1]. Постійне та безперервне здійснення інноваційних процесів дозволяє компанії не тільки вижити в умовах жорсткої конкуренції, але й досягти лідируючих позицій.
Безперервне старіння наявних виробничих потужностей підприємств та необхідність їх оновлення при обмеженості ресурсів стимулює створення новітніх продуктів, розробку та освоєння принципово нових техніки та технологій зі значно меншими витратами ресурсів.
У ході реалізації інноваційного проекту на підприємстві зазвичай виникає певний перелік проблем, що потребують негайного вирішення по мірі виконання кожного етапу, адже ефективне здійснення інноваційних процесів у сучасних умовах є надзвичайно важливим питанням.
Загалом інноваційний процес пов'язаний зі створенням, освоєнням і поширенням інновацій. В основі інноваційного процесу лежить розробка, впровадження і поширення інновацій, необхідними властивостями яких є науково-технічна новизна, практичне застосування і комерційна реалізація з метою задоволення нових суспільних потреб [2].
Структура інноваційного процессу включає окремі етапи, що можуть включати фундаментальні і прикладні дослідження та розробки, постійне вивчення ринку, виникнення ідеї, виробництво дослідного зразка та його ринкове випробування. Дослідно-експериментальні роботи завершують стадію освоєння промислового виробництва нових продуктів і починається процес масового виробництва [3].
Необхідність планування інноваційного процесу підприємства є надзвичайно важливим аспектом інноваційної діяльності підприємства [4]. Проблема прогнозування наукоємного виробництва має базуватися на можливостях і потребах науково-дослідної, дослідно-експериментальної та конструкторської бази підприємства, синхронізації та узгодженості їх комплексного розвитку та функціонування [4].
Прогнозування і стратегічне планування інноваційного процесу на підприємстві характеризується раціональним поєднанням цільового та ресурсного підходів, узгодження нормативного і вартісного аспектів здійснюваних розробок і виробництва, недостатності наявних ресурсів [4].
Схема послідовності дій при розробці інноваційного проекту відображена на рис.1.Підприємство-інноватор розробляє інноваційний проект у своїх структурних підрозділах або ж на основі відповідного договору залучає до цього процесу спеціалізовану організацію. У разі здійснення великих інноваційних проектів ефективніше співпрацювати з відповідними науково-дослідними центрами та інститутами [4].
Для успішності інноваційних процесів, що здійснюються власними силами підприємства, потрібно сприяти зворотньому зв’язку між виробничими підрозділами та науково-дослідними лабораторіями.
При впровадженні підприємством інноваційних процесів слід ретельно проаналізувати джерела залучення фінансових ресурсів та розрахувати суму інвестованих коштів в  науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що здійснюються чи будуть проводитися в майбутньому на підприємстві з метою реалізації нововведень, провести чіткий та досконалий аналіз конкурентів та їх позиції на ринку (технологічні відмінності у виробництві продукції), дослідити динаміку появи інноваційних продуктів, послуг, технологій та їх особливості.
Нововведення на підприємстві пов’язані зі значним ризиком, оскі¬ль¬ки їх основу складають кардинальні зміни, що становлять потенційне джерело значних надприбутків, а процеси і результати змін містять значну частку елементів невизначеності. Проблема виникнення ризику потребує постійного пошуку заходів, спрямованих на його попередження, зменшення чи компенсацію.
Інноваційний процес включає бізнес-процеси, призначені для задоволення специфічних смаків та вподобань споживачів. Схематично це можна відобразити на рис.2.Внутрішнім показником ефективності інноваційних процесів є зниження загальних витрат. Ефективність, що відображає задоволення потреб споживачів, є зовнішнім показником і для поліпшення якого необхідний значний проміжок часу. Ефективність має величезне значення для виживання й успішної діяльності компанії.
Вибір ефективної інноваційної стратегії є складовою інноваційного процесу та важливою частиною успіху інноваційної діяльності. Тому важливим є дослідження таких проблем :
1) виявлення конкурентних переваг компанії;
2) виявлення відмінних особливостей діяльності підприємства;
3) виявлення ступеня і форми впливу зовнішніх факторів на реалізацію інноваційної стратегії, а також прогнозування можливих змін цих факторів та їх наслідків;
4) визначення сили конкурентів і наявних у них інноваційних досягнень;
5) вивчення конкурентних стратегій в області інновацій.
При формуванні інноваційної стратегії підприємства варто дослідити наступні фактори:
• довгострокові тенденції розвитку галузі та науково-технічного розвитку;
• аналіз конкурентів у технологічному аспекті (технології, розробки, дослідження, патенти, ноу-хау, отримані в компаніях-конкурентах);
• можливості проникнення нових технологій з інших галузей;
• технологічний розвиток постачальників сировини, матеріалів, устаткування і т. д.;
• технологічний розвиток покупців (поява товарів-субститутів);
• державне регулювання інноваційної активності;
• науково-технічні пріоритети державної науково-технічної політики.
Можна зробити висновок, що успішне здійснення інноваційних процесів визначається злагодженістю всіх робіт, що виконуються в його рамках, повноцінним інформаційним забезпеченням, наявністю платоспроможного попиту споживачів в інноваційній продукції, відповідним ресурсним та кадровим потенціалом та наявністю сприятливого середовища для реалізації інноваційного проекту.

Список використаної літератури:
1. Востров Г.М., Тимощук М.П. Особливості впровадження революційних інновацій з метою забезпечення ефективного розвитку підприємства (у Вісник “Проблеми економіки і управління”  НУ «Львівська Політехніка», за керівництвом Петровича, подано в 2011 р.).
2. Hall, B.H., Jaffe, A.B., Trajtenberg, M., 2006. Market value and patent citations: a first look. NBER Working Paper No. 7741, 69-74.
3. D. Hicks , T. Breitzman, D. Olivastro, K. Hamilton, 2007, The changing composition of innovative activity in the USA,  Portrait based on patentan alysis, pp. 684-687.
4. Высокотехнологичный сектор промышленности России: состояние, тенденции, механизмы инновационного развития/ М.А.Бендиков, И.Э. Фролов; Центр. Экон.-ат. Ин-т РАН. – М.: Наука, 2007. – С.312.

E-mail: martinimartel@mail.ru, martinim@ukr.net

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТАН РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
23.04.2011 11:35
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРЩИНИ
22.04.2011 21:13
ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
22.04.2011 14:39
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ
15.04.2011 11:06
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
06.04.2011 13:26
ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
06.04.2011 13:15
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.502 сек. / Mysql: 763 (0.4 сек.)