:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: МАРКЕТИНГ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МАРКЕТИНГ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
24.06.2020 21:47
Автор: Яловега Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

У діяльності підприємств, незалежно від специфіки та галузі функціонування, одним з найбільш ефективних інструментів впливу на результат є впорядкована система маркетингових елементів, їх застосування та вдосконалення. Зважаючи на мінливі умови зовнішнього середовища, необхідним стає вдосконалення маркетингової складової діяльності підприємства, що надасть в подальшому можливості збільшити свої конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Маркетингові інструменти та підходи щодо ведення бізнесу почали застосовуватися задовго до офіційного визнання і введення терміну «маркетинг» ученими-економістами у практичну діяльність на початку ХХ ст. [1]. Погляди і підходи до використання маркетингових інструментів в управлінні компаніями, підприємствами формувалися під впливом динамічних змін бізнес-середовища. Маркетингова концепція управління еволюціонувала від товарно-збутової концепції до маркетингу партнерських відносин.

Сучасний маркетинг є складним соціально-економічним явищем. Залежно від цілей і сфери застосування маркетинг може розглядатися як [3]:

‒ філософія взаємодії і координації підприємницької діяльності;

‒ концепція управління;

‒ засіб забезпечення переваг у конкурентному середовищі;

‒ метод пошуку рішень.

У загальновживаному розумінні маркетинг – є підприємницькою діяльністю, яка управляє просуванням товарів/послуг від виробника до споживача (отримувача). Проте, з позицій сучасних уявлень про ринок, це визначення не повною мірою відображає його суть. Оскільки і спектр маркетингових об’єктів розширився, до його складу на сьогодні входять і ідеї, і люди, і технології, і території тощо.

Визначним завданням маркетингу є всебічне дослідження ринку, вивчення вимог споживачів, а також способів впливу на споживачів, формування їх потреб.

Маркетинг розвивається так само як і інші сфери господарської діяльності. При усьому різноманітті елементів маркетингу застосовується два основні види або головні методи маркетингу:

1) маркетинг орієнтований на продукт, виріб або послугу;

2) маркетинг, орієнтований на споживача, особливу клієнтуру, заздалегідь визначені групи споживачів [2].

Кожен з цих методів націлений на один з двох основних компонентів, що забезпечують підприємству зростання доходів; на продукт або на його споживача. Тільки поєднання двох цих методів маркетингу в єдине ціле дозволить мати успіх.

У більшості підприємств України, як показують дослідження, маркетинг використовується не системно, тобто використовуються його окремі елементи або частина комплексу. Маркетинг як ідеологія і філософія бізнесу тут не знаходить поки що свого застосування. Що стосується моделі управління українським маркетингом, то на багатьох підприємствах як і раніше домінують виробничі та збутові концепції управління маркетингом.

Слабкий розвиток маркетингу пов'язаний в першу чергу з тим, що наша держава зараз проходить усі етапи розвитку ринкової економіки, у тому числі і маркетингових концепцій. Вдало перескочити з первинного стану в кінцевий, пропустивши проміжні етапи, підприємства не вдасться ‒ такі закони розвитку.

У сьогоденні система управління маркетингом на підприємствах України не є досить ефективною, що обумовлено наявністю ряду проблем в області маркетингу і менеджменту. Так, основними типовими проблемами є:

‒ відсутність самої концепції управління маркетингом;

‒ відсутність цілей і завдань системи управління маркетингом (плану маркетингу) підприємства, чіткого визначення довгострокових цілей підприємства;

‒ відсутність розподілу функцій маркетингу між структурними підрозділами підприємства;

‒ відсутність механізму ухвалення маркетингових рішень;

‒ відсутність кваліфікованого виконання маркетингових рішень;

‒ помилки сегментації (немає орієнтованості підприємств на найбільш перспективні сегменти ринку) тощо.

На останок зазначимо, управляти маркетингом означає використати комплексний, інтегрований маркетинг, а не тільки його окремі елементи, контролювати параметри внутрішньовиробничого середовища і результати діяльності підприємства, враховувати вплив чинників зовнішнього середовища і ринку, впливати на ринок через комплекс маркетингу.

Список використаних джерел:

1. Дам’янов А. Галузевий маркетинг : навч. посібник / [А. Дам’янов, Є. Савельєв, Д. Штефанич та ін. ; за заг. ред. Є. Савельєва та Д. Штефанича]. – К. : ІЗМН, 2017. – 176 с.

2. Івченко Є. Дослідження підходів щодо визначення сутності елементів маркетингової діяльності підприємства / Є. Івченко // Механізм регулювання економіки. – 2017. – № 4, т. 2. – С. 90 – 96.

3. Мозгова Г. Впровадження системи маркетингу партнерських відносин на промисловому підприємстві / Г. Мозгова, Т. Петросян // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Економічна. – 2017. – №. 88. – С. 91-97.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
23.06.2020 19:24
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.325 сек. / Mysql: 763 (0.282 сек.)