:: ECONOMY :: ВИХІД УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ КАПІТАЛУ: ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ :: ECONOMY :: ВИХІД УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ КАПІТАЛУ: ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ
:: ECONOMY :: ВИХІД УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ КАПІТАЛУ: ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВИХІД УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ КАПІТАЛУ: ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ

 
27.02.2015 16:57
Автор: Анзін Роман Олексійович, аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Глобалізаційні процеси світового економічного простору, спираючись на фінансову лібералізацію, обумовлюють обґрунтованість пошуку альтернативних джерел фінансування суб’єктів господарювання всередині країни. Одним з таких інструментів залучення додаткових фінансових ресурсів став первинний продаж корпоративних прав (первинне публічне розміщення ІРО), яке відкриває для компаній можливості отримання значних обсягів коштів за нижчою ціною. На сьогодні процес первинного публічного розміщення є доволі складним, особливо для українських компаній. Систематичні ризики, висока волатильність, низькі капіталізація і ліквідність внутрішнього фондового ринку, законодавчі перешкоди ускладнюють процес виходу українських компаній на міжнародні ринки капіталу. Саме тому проблема визначення вимог для вітчизняних емітентів у контексті залучення фінансових ресурсів з використанням інструментів міжнародного ринку потребує окремої уваги. 

Первинні публічні розміщення акцій передбачають продаж цінних паперів широкому колу інвесторів, для яких будь-яка доступна інформація про компанію може слугувати джерелом прийняття рішень щодо надійності емітента та його привабливості. Для можливості використання переваг публічної компанії, якій будуть доступні фінансові ресурси, менеджмент має розробити чіткий план виходу на ринок. Загальний обсяг ринку ІРО зазвичай повторює динаміку ринку вцілому. Зростання ринку ІРО вказує на можливість забезпечення вищої доходності при короткострокових торгах.

Компанії, що бажають котируватись на біржі, мають відповідати певним вимогам до розміру, рівня прибутків та інших змінних. Наприклад, NYSE(Нью-Йоркська фондова біржа) вимагає від компаній прибутки до оподаткування не нижче 10 мільйонів США протягом останніх трьох років[3]. Як наслідок, українські емітенти обирають майданчики із нижчими вимогами, такі як Варшавська фондова біржа, що висуває менші вимоги до капіталізації та менші транзакцій ні витрати. Так, за для лістингу на Варшавській фондовій біржі компанія має здійснити початковий внесок у розмірі 0,03% номінальної вартості розміщення та 0,02% обсягу угод[4].

З метою відповідності компанії до очікувань інвесторів, мають бути оцінені та перевірені історія компанії, фінансові показники, менеджмент, стратегія, продуктова лінія та багато іншого.Але незважаючи на законодавчі перешкоди, велика кількість компаній має на меті залучення коштів шляхом первинного розміщення. Це пояснюється потенційною можливістю залучення значних фінансових ресурсів.

Головними учасниками процесу первинного публічного розміщення є консультанти та інвестиційні банкіри, що виступають андерайтерами даної угоди. Найважливішим документом, що має бути розроблений андерайтерами угоди, є проспектемісії. До нього є низка вимог, і у тому числі законодавчих, тому проспект має точно відповідати усім вимогам. Після підписання проспекту емісії починається процес залучення інвесторів до угоди шляхом надіслання їм проспекту емісії.

Враховуючи складність процесу первинного публічного розміщення, пре-ІРО планування передбачає фокусування на усіх деталях. Окрім аудиторського висновку по фінансовій звітності, зустрічей із інвестиційними банкірами та переговорами із потенційними інвесторами, компанія має здійснити ряд необхідних процедур. Отже, до процессу первинного публічного розміщення долучається велика кількість посередників: консультанти, аудитори, юристи та інші. Аудиторська компанія «Делойт»[2] запропоновала шість складових успішного публічного розміщення: запровадження якісного корпоративного управління; оновлення фінансової організації; підготовка до прискіпливої оцінки фінансової звітності; удосконалення фінансової системи, процесів та контролю; розвиток ризик-менеджменту; ознайомлення із законодавчою базою та оподаткуванням.

Ці позиції забезпечують всебічний розгляд компанії як потенційного об’єкта інвестування для іноземних інвесторів. Але ключем до успішного публічного розміщення є публічність, яка може бути забезпечена заздалегідь. Це дає можливість менеджменту зосередитись на комплексності операцій компанії, а не вирішувати проблеми, що виникли при підготовці до публічності. 

Для забезпечення успішності проведення ІРО, процес первинного публічного розміщення має починатись з повного осягнення того, що включено до процесу публічності. Команда при підготовці до ІPO має включати аудиторів, консультантів з питань бухгалтерського обліку, спеціалістів з оподаткування, юридичних консультантів, андерайтерів, професіоналів зі зв’язків з громадськістю. Підготовка до виходу на ринок займає щонайменше як, тому процес підготовки має бути початий як найшвидше.  Усі члени команди мають забезпечити повний глибокий аналіз процесів та стану компанії. Для цього проводиться всебічний duediligence – процес аналізу діяльності та стану компанії при виході на міжнародні ринки капіталу.

Процес duediligence. як правило, складається з[1]:

- Загального duediligence, що аналізує кредитний рейтинг компанії, можливості вторинного розміщення, веб-сайт компанії, прес-релізи та статті про компанію, публічну інформацію про країну, де може вести свою діяльність компанія, специфіку галузі тощо. 

- Duediligence бізнесу, що включає в себе інтерв’ю з менеджментом компанії, загальну перевірку менеджменту, інтерв’ю із ключовими споживачами, постачальниками, кредиторами, та іншими партнерами та контрагентами. 

- Фінансового duediligence, що полягає у аналізі історичної фінансової звітності (зміни у звітності, динаміка, примітки до фінансової звітності, усі можливі статті фінансової звітності), та законодавчі норми щодо відображення статей у фінансовій звітності.

- Бухгалтерського duediligence, що включає в себе облікову політику, відображення доходів та капітальних витрат, співвідношення облікової політики із галузевими нормами, списання, ліквідність, тощо.

- Юридичного duediligence, де розглядаються усі ключові документи компанії від приміток, що веде менеджмент  і кореспонденції до акціонерних угод тощо.

- Duediligence корпоративного управління, що визначає відповідність корпоративного управління до норм законодавства, можливість корупції та ефективність існуючої корпоративної структури.

Повний аналіз компанії дає можливість проведення успішного первинного публічного розміщення. Варто зазначити, що даний процес є вкрай важливим для українських компаній через специфіку кон’юнктури ринку: висока волатильність, бюрократія, корупція, недостатня публічність, відносно низький доступ інвесторів до учасників українського ринку. Для підвищення інвестиційної привабливості українських компаній для іноземних інвесторів, кожен емітент має приділити особливу увагу пошуку таких консультантів, які б могли провести всебічний аналіз та визначити справедливу ціну за акції, що будуть котируватися.

Ринок розміщень несе в собі велику кількість переваг для компанії, але варто розуміти, що за умов невизначених ринків, таких як український, наслідки можуть бути непрогнозованими, оскільки успішність угоди залежить від зовнішнього середовища компанії-емітента.

ІРО є тим альтернативним інструментом виходу на міжнародні ринки капіталу, який забезпечує вкрай високу ефективність через можливість заохочення інвесторів до вкладання в акції вітчизняних емітентів. До переваг первинних публічних розміщень для українських компаній можна віднести: 

• Публічність, підвищення загального статусу, кредитного рейтингу та престижу компанії. Враховуючи специфіку формування ринку акцій в країнах з транзитивною економікою, публічність української компанії є першим сигналом до позитивних очікувань серед іноземних інвесторів, що відображує статус емітента на міжнародного ринку.

• Доступ до фондового ринку більш капіталомісткого, ніж український, доступ до значно більшого числа потенційних інвесторів та кредиторів різного профілю. На жаль, на сьогодні, локальний фондовий ринок не має змоги забезпечити фінансовими ресурсами компанії із значними оборотами, оскільки має вкрай низьку капіталізацію та ліквідність.

• Посилення економічної безпеки власників компанії, що отримала закордонний публічний статус, за рахунок переходу в міжнародну площину адміністративних, політичних ризиків та ризику країни.

• Забезпечення підвищеної ліквідності акцій, що неможлива на українському ринку. Через низький розвиток внутрішнього фондового ринку, не забезпечує очікуваної ліквідності акції провідних українських емітентів.

• Продаж корпоративних прав є акціонерний фінансуванням, яке не створює боргового тягаря та необхідності сплати процентів, на відміну від боргових інструментів, створюючи кращі умови для збереження контролю за компанією.

На сьогодні, первинне публічне розміщення акцій є одним із найбільш привабливих інструментів залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталу. Враховуючи особливості українського фондового ринку, для компаній-емітентів постає актуальне питання щодо проведення підготовки до такого механізму фінансування. В першу чергу, ІРО означає публічність, яка вимагає певних вимог до компанії. Для реалізації цієї можливості отримання публічності, компанія має здійснити широкий спектр аналітичної роботи за допомогою провідних консультантів, які б визначили стан компанії та перспективи для іноземних інвесторів. Участь вітчизняних емітентів у міжнародному ринку капіталу є не тільки ефективним інструментом залучення коштів, але й показником участі країни у світовому економічному просторі, що визначає рейтинг та статус держави.
Список використаних джерел:

1. Clarke, J. How to prepare an initial public offering: due diligence and potential liabilities / John J. Clarke, Liza Firenze // Working Paper, DLA Piper LLC. – 2007. – 42 p.// [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dlapiper.com/files/upload/Due%20Diligence%20and%20Potential%20Liabilities.pdf

2. Ready for the IPO spotlight? Preparing to perform at a higher standard // DeloitteTouche Tohmatsu LimitedReport. – 2011. – 10 p. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedStates/Local%20Content/Articles/AERS/Finance%20 Operations%20&%20Controls%20Transformation%20 (FOCT)/ContractRisk%20Compliance/us_aers_FOCT_Ready%20for%20the%20IP%20Spotlight.pdf

3. Rothberg, A. Preparing for an Initial Public Offering / Arthur F. Rothberg // Working Paper of CFO Edge LLC. – 2011. – 4 p.// [Електроннийресурс] – Режимдоступу: http://www.cfoedge.com/resources/articles/cfo-edge-preparing-for-an-initial-public-offering-ipo.pdf

4. Офіційний сайт представництва варшавської фондової біржі в Україні // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ipowse.com.ua/wig-ukraine
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МИНИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
26.02.2015 11:36
ДИСТАНЦІЙНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «КЛІЄНТ–БАНК»
26.02.2015 11:21
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
26.02.2015 11:09
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.217 сек. / Mysql: 774 (0.178 сек.)