:: ECONOMY :: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЗГІДНО З П (С) БО ТА МСФЗ :: ECONOMY :: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЗГІДНО З П (С) БО ТА МСФЗ
:: ECONOMY :: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЗГІДНО З П (С) БО ТА МСФЗ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЗГІДНО З П (С) БО ТА МСФЗ

 
08.04.2013 17:07
Автор: Джаферова Ліліяр Рустемівна, кандидат економічних наук, доцент Кримського економічного інституту КНЕУ ім. В.Гетьмана; Меметова Севіля Айдерівна, студентка Кримського економічного інституту КНЕУ ім. В.Гетьмана
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Вивчення дебіторської заборгованості в сучасних умовах актуально, оскільки спостерігається тенденція і необхідність переходу до ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Проблема обліку дебіторської заборгованості полягає в тому, щоб недопустити прострочення термінів платежу та доведення заборгованості до стану безнадійної. Правильно організований бухгалтерський облік повинен мати таку систему рахунків, яка б достатньою мірою відображала і характеризувала всю господарську діяльність з вимушеною конкретизацією.
Аналіз положень П (С) БО та МСФЗ за визначенням, оцінки та обліку дебіторської заборгованості дозволяє виділити деякі загальні риси і відмінності, які будуть розглянуті в даній роботі.
При визначенні дебіторської заборгованості в зарубіжній та вітчизняній практиці не існує особливих відмінностей.
В процесі своєї господарської діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з контрагентами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг і т.д. У зв'язку з цим у нього виникає дебіторська заборгованість.
Єдиного визначення дебіторської заборгованості МСФЗ не дає. Однак його можна сформувати з інформації, наведеної в МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ 8 «Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці», МСФЗ 11 «Будівельні контракти», МСФЗ 18 «Дохід» та МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», де дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який є контрактним правом отримувати грошові кошти або цінні папери від іншого підприємства.
У вітчизняній практиці визначення дебіторської заборгованості наведено в П (С) БО 10 «Дебіторська заборгованість», згідно з яким дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
Вітчизняні підприємства в балансі відображають дебіторську заборгованість за такими статтями:
- Довгострокова дебіторська заборгованість;
- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом, за нарахованими доходами, за виданими авансами і за внутрішніми розрахунками;
- Інша поточна дебіторська заборгованість.
У відповідності з міжнародним досвідом дебіторську заборгованість зазвичай класифікують за такими групами:
- Торговельна та інша дебіторська заборгованість;
- Аванси видані.
- Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін
Відмінності в підходах до оцінки, визнання і розкриття інформації про дебіторську заборгованість в бухгалтерській звітності відповідно до МСБО і українських нормативних актів узагальнені в табл. 1.1.Таким чином, при відображенні дебіторської заборгованості відповідно до вимог П (С) БО та МСФЗ існують як спільні риси, так і відмінності. Тому підприємствам, які планують виходити на світовий ринок, співпрацювати із закордонними контрагентами, залучати іноземні інвестиції, необхідно врахувати перераховані особливості.

Список використаних джерел:
1. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237.
2. П(С)БО 13 «Фінансвові інструменти», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559.
3. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)  та їх тлумачення. - Київ: ПП «Видавництво «Фенікс». - 2004. - 1272 с.
4. Бєлокоз О. Відмінності між вітчизняними та міжнародними підходами до оцінки дебіторської заборгованості торговельних підприємств / О. Бєлокоз// Галицький економічний вісник. – 2010. – № 3. – С. 197 – 201.
5. Скорба О.А. Регулювання обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці // Економіст. - 2009. - №11. - с.50-56.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ВІДПОВІДНО ДО НОРМАТИВНИХ ВИМОГ
17.04.2013 15:36
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОПЛАТЫ ТРУДА НА ШАХТАХ УКРАИНЫ
17.04.2013 14:09
ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
17.04.2013 11:27
ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ДОПОМОГИ З ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ
16.04.2013 10:34
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
08.04.2013 15:53
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.219 сек. / Mysql: 774 (0.189 сек.)