:: ECONOMY :: КЛАСТЕР ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НАРОЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ :: ECONOMY :: КЛАСТЕР ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НАРОЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
:: ECONOMY :: КЛАСТЕР ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НАРОЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КЛАСТЕР ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НАРОЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

 
08.02.2011 18:23
Автор: Оксенюк Катерина Ігорівна, кандидат економічних наук Луцького національного технічного університету, Мачек Руслана Олександрівна, магістр Луцького національного технічного університету
[Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці]
В умовах демократизації та розвитку ринкових відносин інструменти реалізації стратегії нарощення інноваційного потенціалу регіону повинні виступати в якості дієвих знарядь та важелів, за допомогою яких, суб’єкти стратегії нарощення інноваційного потенціалу здійснюватимуть регулюючий  вплив на об’єкти стратегії.
Традиційні інструменти регулювання економіки держави, що сформувалися у попередній період розвитку, не відповідають ринковим умовам господарювання та не дозволяють вирішити проблему якісно нових взаємовідносин між регіоном та державою, між регіонами держави, між регіонами різних держав та всередині регіону. На нашу думку, необхідно застосовувати такі інструменти реалізації стратегії нарощення інноваційного потенціалу, які б сприяли розвитку кожного регіону держави, усували прояви асиметрії у рівнях інноваційного потенціалу регіонів, запобігали монополізму з боку окремих регіонів. Виважений вибір інструментів забезпечить розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, дозволить підприємствам регіону вийти із важкого економічного становища та реалізувати стратегічні орієнтири розвитку.
Прогресивним інструментом реалізації інноваційної стратегії нарощення потенціалу регіону є кластеризація. Кластерна модель дозволяє об’єднати в єдине ціле ресурси та спеціалізацію регіону і на цій основі досягти стратегічних орієнтирів розвитку. Кластер може змінювати свою форму, оскільки одна конкурентоспроможна галузь породжує іншу. Створення кластерів прискорюватиме процеси в окремо взятих видах економічної діяльності регіону, що призводитиме до зростання інноваційної активності виробництв та підвищуватиме здатність національної економіки конкурувати на міжнародному ринку. Формування і розвиток регіональних кластерів дозволить наростити інноваційний потенціал, оскільки географічно взаємопов’язані компанії певної галузі безпосередньо впливають на розвиток територіальних систем. Без інноваційних кластерів Україна не зможе диверсифікувати джерела наповнення державного бюджету та радикально знизити міжрегіональні диспропорції економічного розвитку [1, С.119]. Так, на світовому ринку конкурують не держави або окремі компанії, а галузеві групи, що формуються на рівні регіонів у рамках відповідних кластерів [2, С.10].
Створення і розвиток кластерів формує нову модель економіки, яка характеризується високою конкурентоздатністю та інвестиційною привабливістю, що забезпечує нарощення інноваційного потенціалу регіонів держави. Саме розвиток інформаційних технологій, біоінженерія, виробництво нових матеріалів, що лежать в основі кластерів, створюють умови для нововведень і змін практично у кожній галузі [3, С.137].
Об’єднання в кластери наукових, науково-технічних установ, промислових підприємств різних форм власності, які взаємопов’язані в процесі створення інноваційного продукту, отримують можливості збільшення залучення інвестицій, розширення сфери інноваційної діяльності, нарощування обсягів виробництва інноваційної продукції [4, С.164].
Варто зазначити, що безпосередня практична підтримка кластерної концепції розвитку повинна проявлятися не тільки в субсидуванні та пільговому оподаткуванні окремих видів економічної діяльності чи підприємств (державні цільові гарантії, зниження ставки податку на інноваційний прибуток, отриманий в результаті впровадження у виробництво прогресивних технологій), скільки в інфраструктурному забезпеченні, створенні дослідних розробок, впровадженні інноваційних стипендій, гарантіях на наукові програми, масштабному кредитуванні малого і середнього, а також венчурного бізнесу, прискореній амортизації промислових підприємств [5, С.514].
Отже, реалізація кластерної моделі як інструменту реалізації стратегії нарощення інноваційного потенціалу регіону забезпечить:
-збільшення інвестицій в економіку регіону та експорту;
-поєднання переваг гнучкості з економією масштабу;
-залучення ресурсів з неефективних видів економічної діяльності, специфічні природні ресурси стають доступнішими;
-підвищення конкурентоспроможності компаній регіону, розширення їх частки на ринку;
-зростання темпів інновацій;
-зменшення безробіття і збереження податкової бази тощо.

Список використної літератури:
1.Ковальська Л. Л. Оцінка конкурентоспроможності регіону та механізми її підвищення: Монографія / Л. Л. Ковальська. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 420 с.
2.Рябченюк Ю. Кластеры – как инструмент повышения конкурентоспособности региона / Ю. Рябченюк // Регионы России – инвестиционная привлекательность и кредитоспособность: материалы круглого стола (Москва, 11 июля 2006 г.) – М.: Совет по национальной конкурентоспособности, 2006. – С. 5–21.
3.Федулова Л. І. Інноваційна економіка: Підручник / Л. І. Федулова. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.
4.Герасимчук З. В. Конкурентоспроможність регіону: теорія, методологія, практика: Монографія / З. В. Герасимчук, Л. Л. Ковальська. – Луцьк: Надстир’я, 2008. – 248 с.
5.Організаційно–економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення: Монографія / Кол. авт.; за ред. д.е.н., проф. А. Ф. Мельник. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 608 с.

e-mail: katia_okseniyk@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
27.01.2011 20:19
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОД ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
24.02.2011 20:18
ДОМІНАНТИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
24.02.2011 19:42
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМИЦІ МЕГАПОЛІСА М. КИЄВА
23.02.2011 22:50
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛОСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
22.02.2011 11:06
ЗРОСТАННЯ РОЛІ РЕГІОНІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ
21.02.2011 19:08
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
21.01.2011 00:34
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ
20.02.2011 11:56
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.264 сек. / Mysql: 763 (0.223 сек.)