:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 
22.12.2020 14:14
Автор: Бабій Валерія Юріївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Лободзинська Тетяна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Нематеріальні активи – це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані.

Основною характеристикою нематеріальних активів є відсутність матеріального втілення та високий ступінь невизначеності щодо майбутніх вигод, які повинні бути отримані від їх використання.

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» визначають методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності [1]. Ці норми застосовуються у підприємствах, організаціях та юридичними особами усіх форм власності.

Слід зазначити, що цей стандарт нематеріальних активів не поширюється на гудвіл та операції з нематеріальними активами, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями бухгалтерського обліку.

Бухглатерський обілік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта та поділяється на такі групи:

• права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

• права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

• права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

• права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

• авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

• інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) [1].

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Нематеріальний актив, який був отриманий у результаті розробки, відображається в балансі тільки якщо підприємство або установа має:

• намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

• можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

• інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою нематеріального активу [3].

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов’язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом [1].

Первісна вартість нематеріальних активів, отриманих безоплатно від установ, дорівнює первісній (переоціненій) вартості нематеріальних активів установи, що їх передала, з урахуванням витрат, передбачених стандартом, з наведенням суми накопиченої амортизації [2].

Отже, методика бухгалтерського обліку визнання та оцінки нематеріальних активів, придбаних або створених власними силами, розглядає кілька варіантів відображення в обліку, залежно відповідності критеріям визнання.

Список використаних джерел:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” – Затверджене наказом Мінфіну України від18.10.99 р. №242 зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України.

2. Путівник публікацій з бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу https://oblik.press/p-s-bo-8-nematerialni-aktyvy/

3. Офіційне видавництво державної фіскальної служби України http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100009263-pbo-8-    nematerialni-aktiviдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МІСЦЕ ВИТРАТ В МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
21.12.2020 12:24
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ ПІДПРИЄМСТВ: УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
19.12.2020 09:55
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.180 сек. / Mysql: 774 (0.154 сек.)