:: ECONOMY :: РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ :: ECONOMY :: РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
:: ECONOMY :: РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ

 
25.09.2017 16:10
Автор: Галямар Валентина Олександрівна, викладач комерційних дисциплін Криворізького державного комерційно-економічного технікуму
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

В умовах розвитку економіки України, євроінтеграції та політичної кризи, на перший план виходять проблеми управління персоналом. Сьогоднішня ситуація змушує створити певний механізм управління, який би дав змогу обмежити вплив небажаних чинників на діяльність підприємства. А це означає, що розуміння процесу побудови управлінського механізму виходить на перший план в сучасній управлінській науці. 

Кризові умови розвитку держави диктують необхідність впровадження в практику підприємств сучасних та прогресивних підходів до управління. Такий варіант дозволить підвищити ефективність кожного підприємства та ефективність економіки країни в цілому. На даному етапі розвитку економічної середовища підприємницької діяльності, підприємствам усіх сфер необхідно не лише поглиблене вивчення теорії управління, а й розробка та впровадження практичних підходів.  

Всім відомо, що персонал - це найголовніший ресурс підприємства. Саме від нього залежить успіх всієї організації. 

У сучасному менеджменті застосовується певний набір термінів, який стосуються персоналу підприємства: 

• трудові ресурси; 

• людський фактор; 

• кадри тощо.

Персонал – колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту). Штат працівників і формується, і змінюється під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Тому ефективне управління персоналом зможе забезпечити активізацію процесу розвитку праці на підприємстві. 

Досвід розвинених європейських країн свідчить, що успіх компанії напряму залежить від ефективності її системи управління. А це означає, що менеджмент можна вважати складовою ринкового механізму, його головним елементом. 

В управлінський науці розрізняють певні принципи, на яких базується процес управління персоналом, а саме:

• принцип науковості;

• принцип системності; 

• принцип економічності;

• принцип ієрархічності та зворотного зв’язку;

• принцип узгодженості; 

• принцип перспективності та прогресивності тощо.

Саме ці принципи і забезпечують основу ефективності управління. Але дане питання досліджено не всебічно, необхідно враховувати передумови, які б забезпечували підвищення ефективності управління персоналом у різноманітних ситуаціях. До них можна віднести:

• покращення змісту праці;

• гуманізацію праці; 

• забезпечення сприятливих умов праці, враховуючи оптимізацію режиму праці та відпочинку; 

• забезпечення безпеки різноманітних процесів; 

• всебічне дослідження й розкриття здібностей та талантів працівників, ефективне застосування потенціалу персоналу; 

• дослідження характеристик, які впливають на ефективність праці.

Виходячи з вищеозначеного, можна сформувати ефективну систему методів управління, яка зможе значно підвищити ефективність діяльності підприємства. До неї ми можемо віднести наступні показники:

• створення сприятливих умов праці, дотримання стандартів та норм, підвищення якості продукції за оптимальної собівартості; 

• мінімізація затрат ресурсів, живої праці з підвищенням рентабельності та зменшенням собівартості;

• прискорене впровадження досягнень науки й техніки та продуктивності праці, підвищення показників використання основних фондів.

Підсумовуючи викладений матеріал, можна стверджувати, що формування ефективної системи методів управління можна досягти, якщо:

- оптимізувати зайнятість кадрів на підприємстві;

- досягти відповідності потенціалу персоналу вимогам робочого місця або посади; 

- забезпечити горизонтальну та вертикальну ротацію кадрів.

Все це дозволить підвищити ефективність управління підприємством в кожному окремому випадку та ефективність економіки держави в цілому. 
Література:

1. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. Посібник. – Київ.: «Кондор», 2006. – 42 с.

2. Балабанова Л.В. Управління персоналом: Навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. - К.: Професіонал, 2006. - 512 с.

3. http://www.nbuv.gov.ua

4. www.info-library.com.ua

5. poglyad.comдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЗА SCRUM-ПІДХОДОМ
29.09.2017 08:34
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ
27.09.2017 22:53
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ
25.09.2017 16:22
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.230 сек. / Mysql: 774 (0.196 сек.)