:: ECONOMY :: ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВНА КОНЦЕПЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ :: ECONOMY :: ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВНА КОНЦЕПЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ
:: ECONOMY :: ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВНА КОНЦЕПЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВНА КОНЦЕПЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ

 
19.06.2017 17:29
Автор: Ніколаєва Вікторія Василівна, старший викладач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»; Дяченко Олена Миколаївна, студентка, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

В умовах загострення ринкової конкуренції, розширення глобального інформаційного простору та швидкого зростання інноваційних технологій усе гостріше постає обмеженість традиційної концепції маркетингу. Вибагливість споживчої поведінки, що обумовлена змінами соціально-економічних умов життя суспільства, нівелює дієвість інструментів класичної моделі маркетинг-мікс. Зміна мислення споживачів та широкий доступ останніх до інформації стимулюють використання нестандартних підходів до управління контактами із цільовим ринком, коли всі без винятку співробітники підприємства розглядаються як учасники маркетингового процесу. Одним із таких інноваційних методів щодо посилення клієнтоорієнтованості підприємств справедливо вважається внутрішній маркетинг. Реалізація його інструментарію забезпечує узгодження економічних інтересів персоналу із цільовим ринком і сприяє посиленню ролі маркетингу в системі управління підприємствами різних галузей економіки[1]. 

Концепція внутрішнього маркетингу стала об’єктом праць відомих представників як зарубіжних, так і вітчизняних вчених: П. Ахмеда, Л. Бері, Р. Вері, П. Войма, К. Гронрооса, Е. Гуммесона, М. Данмора, П. Друкера, Ф. Котлера, К. Лавлока, М. Сагайдака, О. Окунєвої, А. Войчака, О. Азарян, Л. Балабанової, В. Драчевої, Ю. Докторової та інших. 

Внутрішній маркетинг  є одним  із основних елементів філософії будь-якого бізнесу, так як це безперервно здійснювана цілеспрямована послідовність управлінських дій, в тому числі з розвитку клієнтоорієнтованості компанії, підвищенню лояльності працівників до компанії, по організації співпраці всіх її підрозділів в досягненні поставлених цілей. Але найбільшого застосування ця концепція набула саме на підприємствах, що працюють у сфері послуг. Адже головними елементами маркетинг-міксу у сервісних підприємствах є люди (персонал фірми)  та процес якісного обслуговування, а сутність внутрішнього маркетингу, як відомо,  розкривається крізь призму традиційного маркетингу  по відношенню до специфічного ресурсу – персоналу фірми, від якого безпосередньо залежить сам процес надаггя послуги. І полягає у виявленні їх потреб, запитів і ступеня задоволеності умовами праці, перспективами професійно-кваліфікаційного і посадового роста, тому що саме від задоволенності персоналу залежить якість надаваних ними послуг.

Розвиваючи теорію внутрішнього маркетингу, вчені розширили сфери його застосування за межі винятково персоналу підприємства. Внутрішній маркетинг починають розглядати як інструмент реалізації маркетингової стратегії підприємства За допомогою системи внутрішнього маркетингу підприємство спроможне збільшити можливості щодо максимально ефективного задоволення потреб і утримання зовнішніх споживачів, тим самим забезпечуючи собі стійку конкурентну перевагу на ринку. За такого підходу, підґрунтя традиційного маркетингу, а саме орієнтація на зовнішнього клієнта і максимальне задоволення його потреб, доповнюється орієнтацією на співробітників, як внутрішніх споживачів.

Для службовців складові маркетингу - це сама робота, оплата праці, вигоди, хороше місце розташування, транспорт, автостоянка, робочі години, престижність роботи і перспективи просування. Як покупець досліджує товар, який хоче купити, так і службовці шукають різні вигоди, наймаючись на роботу.

Метою внутрішнього маркетингу є створення справжньої команди, тобто людей, чия пристрасть до своєї справи перевершує рамки посадових обов'язків. Такі люди вже не сприймають свою роботу як набір конкретних завдань, які вони повинні виконувати. Замість цього їх розуміння роботи включає все, що вони здатні зробити на благо своєї компанії.

Незважаючи на те, що за кордоном внутрішньому маркетингу давно приділяється належна увага, для України це все ще нове поняття. В нашій країні на підприємствах переважають застарілі методи управління, які не відповідають вимогам сьогоденн[2].

Таким чином, можна зробити висновок, що необхідною умовою для успішного розвитку сервісного підприємства на галузевому ринку є формування на ньому системи внутрішнього маркетингу. І що, важливо - створення такої системи неможливе без координації цілей, забезпечення ефективної маркетингової діяльності та управління людськими ресурсами
Література:

1. Окунєва, О. В. Внутрішній маркетинг підприємства [Текст] : автореферат. канд. екон. наук, спец.: 08.00.04 - економіка та упр. під-ми (за видами екон. діяльності) / О. В. Окунєва. — К. : МОН, молоді та спорту Укр. ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2012. — 20 с.

2. Сагайдак М.П. Внутрішній маркетинг в управлінні підприємством сфери послуг / М. П. Сагайдак // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р.– Київ : КНЕУ, 2012. – С. 79–81.

3. Соловьева Ю.П. Концепция внутреннего маркетинга/ Ю.П. Соловьева// Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. - №4(48). – с. 125-132.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
30.06.2017 10:21
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В БІЗНЕСІ
30.06.2017 10:01
МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
28.06.2017 19:14
ВИКОРИСТАННЯ EQ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
27.06.2017 19:16
ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА
23.06.2017 18:18
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
20.06.2017 07:24
ВИКОРИСТАННЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
19.06.2017 17:40
ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В МОТИВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
01.07.2017 17:42
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.166 сек. / Mysql: 774 (0.139 сек.)