:: ECONOMY :: АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ :: ECONOMY :: АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
:: ECONOMY :: АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 
16.11.2016 12:07
Автор: Мосійчук Інна Богданівна, студентка спеціальності «Облік і аудит», Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

В умовах формування ринкових відносин, виникає необхідність пошуку нових методів підвищення ефективності виробництва. Це призводить до суттєвого зростання ролі аудиту, який дає змогу здійснювати  контроль за ефективністю  діяльності господарюючих суб’єктів та забезпечувати подання достовірної і неупередженої інформації зацікавленим особам.

Питання сутності та значення аудиту  розглядають у своїх роботах такі науковці як Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча, М. О.Виноградова та інші.

Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших  правил  згідно   із   вимогами користувачів[1].  Обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни є аудит. Визначення сутності аудиту необхідно здійснювати у його розрізі на внутрішній і зовнішній. 

Зовнішній аудит – незалежна перевірка підприємства, що здійснюється з метою встановлення законності господарських операцій та достовірності фінансової звітності. Тоді як, внутрішній аудит являє собою невід’ємну частину загальної системи управління підприємством, спрямовану на перевірку та  оцінку його діяльності в інтересах керівництва.

Зовнішній аудит суворо регламентований, заснований на нормах міжнародних стандартів аудиту та діючого законодавства України. Щодо внутрішнього аудиту, то рекомендації по його проведенню викладені у стандартах професійної практики внутрішнього аудиту. Масштаб перевірки внутрішнього аудиту визначається системою управління, а зовнішнього – видом аудиту і нормативними документами[2]. 

Зовнішній аудит є незалежним, в той час як внутрішній - підконтрольний власнику підприємства. Зовнішній аудит проводиться періодично, як правило раз на рік,  а внутрішній здійснюється безперервно. Зважаючи на це, внутрішній аудит використовує методи попереднього, поточного та наступного контролю, тоді як зовнішній – виключно наступний контроль. 

Основне завдання внутрішнього аудиту полягає в задоволенні потреб адміністрації у межах певної господарської системи. Завдання зовнішнього аудиту – висловлення аудитором об’єктивної думки щодо перевіреної інформації для потреб клієнтів і користувачів. 

При  внутрішньому аудиті  господарські операції, використання ресурсів, стан обліку і внутрішнього контролю перевіряються на відповідність встановленій обліковій політиці підприємства. При зовнішньому аудиті стан обліку і звітності, ефективність використання ресурсів,  рівень внутрішнього контролю перевіряються для того щоб визначити масштаб зовнішнього аудиту [3].

Таким чином, слід відзначити, що функції внутрішнього і зовнішнього аудиту доповнюють одна одну і в результаті формують цілісну систему, що допомагає суб’єктам господарювання ефективно функціонувати.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12

2.Виноградова М. О. Аудит [текст] : навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 654 с.

3.Кулаковська Л. П., Піча Ю. В., Організація і методика аудиту: Навч. посіб.-2-е вид.-К.: Каравела, 2005.- 560 с.  

____________________________________________

Науковий керівник: Журавльова Тамара Володимирівна, старший викладач кафедри обліку і аудиту, Національний Університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна


 
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ТА АУДИТОРІВ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
24.10.2016 16:22
AUDIT OF ACCOUNTS RECEIVABLE OF THE ENTERPRISE
20.11.2016 20:00
ПРОГРАМА ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
17.11.2016 11:50
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АУДИТ РЕГІОНІВ - ОДНА З УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
16.11.2016 11:17
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.240 сек. / Mysql: 774 (0.208 сек.)