:: ECONOMY :: МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 14  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 
11.04.2012 10:00
Автор: Смеречинська Наталія Михайлівна, студентка Буковинського фінансово-економічного університету
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
На сучасному етапі розвиток усіх країн і секторів світового господарства визначається процесами глобалізації та посиленням економічної взаємозалежності держав. Принципово нові інформаційні технології і засоби комунікації, прискорена лібералізація ринків товарів, послуг і фінансів різко збільшили швидкість економічних процесів та зменшили ступінь свободи у господарській діяльності. Україна має стратегічну мету – європейську інтеграцію, тому повинна враховувати ці тенденції. Не менш важливим є захист національних інтересів, яких потрібно дотримуватися, виконуючи міжнародні зобов’язання перед міжнародними організаціями та іншими країнами [2, 52].
Нині перед Україною стоїть надзвичайно важлива проблема органічної інтеграції до світової економічної системи. Від того, яке місце посяде українська економіка у світовому поділі праці найближчими роками та у перспективі, безпосередньо залежатиме майбутнє держави та добробут народу. Підгрунтям забезпечення сталого підвищення добробуту нації є постійне зростання конкурентоспроможності національної економіки [3, 284].
Проблеми розвитку економіки в контексті глобалізаційних процесів вже тривалий час знаходяться в полі зору дослідників-економістів. Зокрема можна виділити таких вчених як О. Г. Білоуса, А. С. Гальчинського, Н. М. Жиляєву, О. В. Зибареву, Л. А. Гомбу, Н. З. Головченко та інші.
Україна опинилась у міжнародному конкурентному середовищі, до якого національна економіка виявилася непідготовленою. Неконкурентоспроможність вітчизняної продукції, нераціональна структура виробництва, неефективне використання факторів виробництва, низький внутрішній попит, незадовільна мотивація щодо підвищення ефективності виробництва, несприятливий інноваційно-інвестиційний клімат, нерівномірний розвиток регіонів – ці основні чинники зумовили незадовільний стан зовнішньоекономічних зв’язків. Для України підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, інтенсивний розвиток зовнішньої торгівлі мають особливе значення, адже це сприяє завершенню ринкової трансформації економіки й ефективній інтеграції у світовий економічний простір [4].
В Україні не існує цілісної, стратегічно обгрунтованої системи підтримки експорту. Важливими передумовами активізації експортної діяльності має бути удосконалення митно-тарифної політики з урахуванням міжнародних норм і вимог та політики захисту вітчизняного товаровиробника.


Дані таблиці свідчать, що найбільшим є експорт металопродукції. Це високоенергетична продукція, що не приносить значних прибутків та обмежує довгострокові перспективи України на зовнішньому ринку. Стимулювати поліпшення структури експорту необхідно в таких галузях як машинобудівний, військово-промисловий комплекси та збільшення частки готових виробів за рахунок зменшення продовольчої сировини.
Україна має надто високий рівень імпортної залежності щодо енергоносіїв з Росії (залежність України від імпорту енергоносіїв – 43% від загальних потреб). За таких умов пошук альтернативних постачальників енергоносіїв, насамперед природнього газу та нафти, та активна політика енергозбереження повинні розглядатися як ключовий елемент  національної безпеки держави [2, 54].
Іншою проблемою української економіки є залучення іноземних інвестицій. Як свідчить дослідження інвестиційної привабливості України індекс інвестиційної привабливості України, який Європейська Бізнес Асоціація розрахувала за підсумками першого кварталу 2012 р., знизився на 0,1 пункту в порівнянні з показником останнього кварталу 2011 р. — до 2,18 за 5-бальною шкалою. Цей показник знижується вже третій квартал поспіль, тому потрібно докласти певних зусиль, щоб приплив іноземних інвестицій збільшувався. [3, 288].
Нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів є ще однією проблемою, що уповільнює ринкові перетворення та знижує їхню ефективність, тому значна увага повинна приділятися створенню умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи стабільного розвитку всієї держави.
На даний момент Україна ще відстає від провідних країн за рівнем розвитку. Про це свідчать такі показники, як індекс економічної свободи, де Україна посіла 163 місце з 179 у 2012 році, та індекс глобальної конкурентоспроможності, де Україна займає 82 місце. З наведених даних бачимо, що українська економіка є ще не достатньо конкурентоспроможною, тому потрібно проводити ефективну економічну політику для входження  в світове господарство.
 Усунення слабких сторін і нарощення конкурентних переваг вимагають розробки та реалізації системних заходів не тільки з боку уряду країни, але й усіх гілок влади й суб’єктів господарювання. Загалом підвищення конкурентоспроможності економіки та перехід на інноваційний шлях розвитку є ключовим завданням державної економічної політики, головна мета якої – створення передумов до вступу України в ЄС зі зменшенням розриву в рівні життя й досягненням економічних та інституційних критеріїв конвергенції.
Реалізація цієї стратегічної мети має відбуватися через формування інноваційної й водночас соціально орієнтованої моделі економічного розвитку, створення ефективної ринкової системи, адаптованої до викликів світових ринків через подальше якісне трансформування економічних відносин [4].
На нашу думку, для виходу України на конкурентоспроможний шлях розвитку потрібно на основі досвіду країн ЄС створювати правові, економічні, організаційно-технічні умови для підвищення конкурентоспроможності українських товарів та створити умови для посилення економічної активності в усіх регіонах.

Список використаних джерел:
1. Головченко Н. З. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки та її регіонів в умовах глобалізації: методичні підходи [Текст] / Н. З. Головченко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. - 2010. - №2. - С. 66-7
2. Жиляєва Н. М.Перспективи підвищення конкурентоспроможності економіки України: галузеві і регіональні пріоритети [Текст] / Н. М. Жиляєва // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №4. - С. 51-59.
3. Зибарева О. В. Конкурентоспроможність національної економіки: місце у світовому рейтингу та перспективи [Текст] / О. В. Зибарева, Л. А. Гомба // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. - Чернівці, 2008. - Вип. 4. - С. 284-293. - Бібліогр.: с.293.
4. Стовбан Ю.Т. Проблеми конкурентоспроможності національної економіки України в умовах глобалізації  [Електронний ресурс: www.nbuv.gov.ua]
5. Державний комітет статистики [Електронний ресурс: www.ukrstat.gov.ua]
 


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
КРЕДИТНІ ДЕРИВАТИВИ ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ
23.04.2012 09:20
НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
16.04.2012 11:13
СТРАТЕГІЧНЕ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА РИНКИ ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ
11.04.2012 19:50
МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ
09.04.2012 11:48
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.215 сек. / Mysql: 774 (0.187 сек.)